سعادت اباد سند اداری

تماس بگیرید

10551

شناسه ملک

شرح

سعادت آباد
۹۰ متر سند اداری طبقه سوم واحد جنوبی
دید و ویو جنوب
تحویل پاییز 1403
متری ۲۸۰

 

آدرس

  • شناسه ملک 10551
  • قیمت تماس بگیرید

املاک اکازیون