جستجوی ملک

3600 متر محمودیه کلنگی

فروش

4 سال قبل

3600 متر محمودیه کلنگی   3600 متر محمودیه کلنگی   کلنگی به متراژ ۳۶۰۸ متر ۳ بر ، ۴۰ متر بر ولیعصر  ، ۵۰ متر بر محمودیه و حدود ۶۰ متر هم تو کوچه فروردین ، موقعیت بینظیره ملک ۳ بر قیمت متری ۱۰۰     shemroonhome تماس .

۸۸۰ متر شریعتی پل رومی

فروش

4 سال قبل

۸۸۰ متر شریعتی پل رومی   ۸۸۰ متر شریعتی پل رومی   880 متر شریعتی روبروی سهیل بر ۳۳ غربی ۱۲۰ متر اصلاحی M111 صد میلیارد ۸ واحد   برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید shemroonhome تماس .

کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف
5 سال قبل

کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف ۷۲۰ متر بر ۱۶ زعفرانیه ۷۲۰ متر ۲ کله تک مالک گذر ۱۲ سند شخصی در فرعیهای آصف دارای ۲ طبقه بنای قابل سکونت موقعیت عالی برای ساخت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-720-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%81/"> <span class="screen-reader-text">کلنگی 720 متر زعفرانیه اصف</span> ادامه »</a></p>

720 m2
364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس
5 سال قبل

364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس 364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس فروش خانه کلنگی در زعفرانیه مقدس اردبیلی دو بر- 760 متر بنا در 4 واحد-واحد های 190 متری – قیمت زمین-دارای موقعیت اداری و تجاری   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/364-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/"> <span class="screen-reader-text">364 متر کلنگی زعفرانيه مقدس</span> ادامه »</a></p>

364 m2
زعفرانيه  آصف  کلنگی متر 465
5 سال قبل

زعفرانيه آصف کلنگی متر 465 زعفرانيه آصف کلنگی متر 465 بر 16  فرعی عالی مناسب سکونت و ساخت   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه) ۱۳۲۰متر بر۳۰ …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1-465/"> <span class="screen-reader-text">زعفرانيه آصف کلنگی متر 465</span> ادامه »</a></p>

465 m2
فرشته  تختی کلنگی متر  440
5 سال قبل

فرشته تختی کلنگی متر 440 فرشته تختی کلنگی متر 440 فرشته تختی 440 متر دارای سه طبقه اپارتمان.مستقل واستخر سرپوشیده غیر فعال گذر 12 متری ودنج   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1-440/"> <span class="screen-reader-text">فرشته تختی کلنگی متر 440</span> ادامه »</a></p>

440 m2
فرشته خ بيدار  740 متر کلنگی
5 سال قبل

فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی سند شخصی بر ۲۰ دارای یک واحد ۴۰۰ متری و ۲ واحد ۲۰۰ متری فروشنده واقعی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d9%81%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ae-%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1-740-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">فرشته خ بيدار 740 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

740 m2
الهيه ماهرو  1380 متر کلنگی
5 سال قبل

الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی كلا 10 واحد- 2 واحد 130 متری+2 واحد 170 متری+2 واحد 250 متری+4 واحد 200 متری در مجموع 1900 متر بنای مفید   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88-1380-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهيه ماهرو 1380 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,380 m2
زعفرانيه آصف  786 متر کلنگی
5 سال قبل

زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی   زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی مساحت زمین 786 زیربنا 900 دارای سه طبقه 300 متری کلنگی طول بر 11 جنوبی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81-786-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">زعفرانيه آصف 786 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

786 m2
720 متر زعفرانيه  آصف

720 متر زعفرانيه آصف

تماس بگیرید
5 سال قبل

720 متر زعفرانيه آصف 720 متر زعفرانيه آصف ۷۲۰ متر بر ۱۶ زعفرانیه ۷۲۰ متر ۲ کله تک مالک گذر ۱۲ سند شخصی در فرعیهای آصف دارای ۲ طبقه بنای قابل سکونت موقعیت عالی برای ساخت     ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/720-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%b5%d9%81/"> <span class="screen-reader-text">720 متر زعفرانيه آصف</span> ادامه »</a></p>

720 m2
ولنجک متر 1040  کلنگی

ولنجک متر 1040 کلنگی

تماس بگیرید
5 سال قبل

ولنجک متر 1040 کلنگی   يكي از فرعي هاي اصلي ولنجك جنوبي با عرض ١٣ گذر ١٢ ٢/٥ طبقه بنا مناسب ساخت و سكونت ٥ مالك فروشندگان واقعي سند شخصی   ولنجک متر 1040 کلنگی ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-%d9%85%d8%aa%d8%b1-1040-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک متر 1040 کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,040 m2
500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی
5 سال قبل

500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی   500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی زعفرانیه ( عمید، فرخ، ثارالله ) پهنه R۱۲۲ عرض ۲۰ متر دو نبش جنوبی فروشنده واقعی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/500-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">500 متر زعفرانیه فرخ کلنگی</span> ادامه »</a></p>

500 m2
الهیه گلنار 1430 متر کلنگی
5 سال قبل

الهیه گلنار 1430 متر کلنگی   الهیه گلنار 1430 متر کلنگی   متراژ : 900 متر سن بنا: قدیمی بر: 22 موقعیت ملک: شرقی-غربی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه) ۱۴۵۰متر …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d9%87-%da%af%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1-1430-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهیه گلنار 1430 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

1,430 m2
الهیه اکبری 500 متر کلنگی
5 سال قبل

الهیه اکبری 500 متر کلنگی   الهیه اکبری 500 متر کلنگی زمین ۵۸۰ متر بر ۱۵ با ۵۰۰ متر بنا در ۳ طبقه با پهنه مسکونی   ۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته) ۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران) ۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته) ۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-500-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">الهیه اکبری 500 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

500 m2
ولنجک 930 متر کلنگی

ولنجک 930 متر کلنگی

تماس بگیرید
5 سال قبل

ولنجک 930 متر کلنگی   ولنجک 930 متر کلنگی تعداد طبقات : 3 تعداد واحد در طبقه : 4 طبقه : کلی زیربنا : 1200 خواب : 18 تلفن : 9 آشپزخانه : MDF و Open سرویس : ایرانی و فرنگی کفپوش : سنگ پارکینگ انباری بالکن کولر شوفاژ حیاط سن بنا : 25 وضعیت …<p class="read-more"> <a class="" href="https://shemroonhome.ir/property/%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac%da%a9-930-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af%db%8c/"> <span class="screen-reader-text">ولنجک 930 متر کلنگی</span> ادامه »</a></p>

930 m2