شرکت ساختمانی لوتوس

تماس بگیرید
2776 شناسه ملک

شرح

شرکت ساختمانی لوتوس

 

شرکت ساختمانی لوتوس

 

گروه لوتوس هــمواره بـه دنـــبال ایجــاد فـرصــت‌های ســرمایه‌گذاری نــویـن و روز آمد در عرصه صـنعت ساختمان بــوده‌ اســت. مدیران ایـن

گـروه با نگاهی تخصصی به حوزۀ صـنعت سـاختمان و با آشــنایی بـــه اســــتراتژی‌ها و تـــکنیک‌هـــای کارآمد و به‌روز راه حـــل‌هــای اقـــتصادی

انــتفاعی مــناسبی بـرای اجرای پروژه‌ها بـه کار مـی‌گیرند.

لوتوس

این شرکت از سال 1370 تا 1392 به مدت 22 سال در کشور ایران حدود 500 پروژه ساختمانی را طراحی، نظارت، مدیریت و اجرا کرده

است که بیشتر این پروژه ها برجهای مسکونی و ساختمانهای ویلایی اداری و تجاری و   برج بهشت 

خرید اپارتمان از لوتوس

 

آدرس

  • کشور ایران

مرور کلی

  • شناسه ملک 2776
  • قیمت تماس بگیرید

املاک اکازیون