ساختمانهای فرزاد دلیری

تماس بگیرید
2778 شناسه ملک

شرح

ساختمانهای فرزاد دلیری

 

ساختمانهای فرزاد دلیری

فرزاد دلیری حدود سی سال است که طراحی می کند، می سازد و حاصل تلاشش را به کارفرما یا سرمایه گذار پروژه واگذار می کند. برخی معماران پیشرو، نظریه پردازان، مدرسان دانشگاهی و دانشجویان معماری، کارهایش را عامه پسند یا تجمل گرا و غربی می خوانند، البته این موضوع هم در جامعه معماران مطرح است که اگر معماری برای مردم است.

فرزاد دلیری

پس چرا عامه پسند بودن به عنوان کنایه بد به کار می رود یا اگر تجمل گرایی باعث می شود که ایرانی ثروتمند به جای سرمایه گذاری در کشورهای خارجی از خرید ملک و سکونت در ساختمان های مجلل ایران احساس رضایت داشته باشد. ایراد کار کجاست؟

 

آدرس

  • کشور ایران

مرور کلی

  • شناسه ملک 2778
  • قیمت تماس بگیرید

املاک اکازیون